AB Z Rehabcenter

Sjukgymnastik

Behandling av rygg, nacke, muskler och leder med fokus på funktion och smärtlindring.

Sjukgymnastens specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, vilket ger goda differentialdiagnostiska möjligheter, som vad gäller rent kliniskt/praktiska kunskaper. Detta ger en mångfald av möjligheter vid behandling av patienter.

Sjukgymnastik innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen sker genom att kombinera rehabiliteringsträning med mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)